Skip to main content

Dolmans Budé Legal

Home
Over ons
Diensten
Opdrachtgevers
Contact opnemen
Downloads
Site overzicht
Over ons

Ingrid Dolmans heeft een zeer ruime ervaring met het opzetten en begeleiden van (Europese) aanbestedings- en contracteringstrajecten voor zowel innovatieve als traditionele contracteringstrajecten. De afgelopen jaren is zij diverse malen ingeschakeld geweest bij projecten met complexe aanbestedings- en contracteringstrajecten. Dit betreft zowel projecten in de publieke als de private sector voor utiliteitsprojecten en infrastructurele werken. Zij stelt daarbij contracteringsstrategieën op, schrijft contracten voor ontwerpende en uitvoerende partijen, begeleidt aanbestedingen, voert onderhandelingen met partijen en adviseert omtrent contractbewaking, geschillen en claims.

 

Zij is gewend om in interdisciplinaire teams te functioneren, juridische processen te organiseren en complexe vraagstukken te vertalen naar praktische juridische en op maat gesneden oplossingen. In projecten fungeert zij vaak als schakel tussen verschillende disciplines of afdelingen.

 

Ingrid is medeauteur van de boeken Praktisch Europees aanbesteden en Commercieel Vastgoed en publiceert regelmatig in vakbladen.

 

Ingrid studeerde Nederlands recht in Maastricht met als afstudeerrichting privaatrecht. Ze heeft diverse opleidingen gevolgd op het gebied van bouw–, aanbestedings- en vastgoedrecht en de Grotius Academie Vastgoedrecht succesvol afgerond. Daarnaast heeft zij diverse opleidingen gevolgd op het gebied van proces– en adviesvaardigheden.

 

Nevenfuncties

 

Naast haar adviespraktijk is Ingrid vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht en lid van de redactie van de Tendernieuwsbrief.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding